Berhati-hati dengan golongan ‘ibahiyun’

Oleh ARIF ATAN

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) menasihati umat Islam agar berhati-hati dengan pemikiran golongan Islam liberal yang digelar sebagai ‘ibahiyyun’ di dalam khutbah Jumaat hari ini.

Ini kerana pemikiran mereka cenderung melanggar ijmak yang telah dipersetujui.

Menurut JAIS, kaedah operasi mereka seakan-akan golongan “mazhab yang tidak bermazhab” yang juga dikenali sebagai “allamazhabiyah”.

Mereka cenderung mengkritik kitab al- Bukhari yang sahih dan mengangkat pandangan mereka sahaja. Mereka juga akan mengikut pandangan ulama di dalam laman sesawang media sosial, bukannya mengikut ajaran ulama yang betul.

JAIS turut mendakwa bahawa kumpulan pejuang hak asasi wanita turut dipengaruhi fahaman Islam liberal. Mereka dikatakan beranggapan bahawa kitab fiqh ulama bersifat patriarki kerana penyusunnya semua terdiri dari kaum Adam.

Kumpulan Islam liberal juga dikatakan menghalalkan perbuatan LGBTQ.

Khutbah Jumaat tersebut turut mengingatkan masyarakat Muslim Selangor berkenaan fatwa berkaitan liberalisme dan pluralisme agama.

Fatwa yang dikeluarkan seawal 2014 menjelaskan bahawa liberalisme dan pluralisme agama sesat dan menyeleweng.