Ucapan Bajet 2022: Keluarga Malaysia atau Keluarga 69

Oleh BORHAN AHMAD

1. Kerajaan yang ada sekarang,yang juga dikenali di luar sana sebagai “Gomen Tebuk Atap Gagal 2.0” telah memilih untuk membentangkan Bajet 2022 melalui kaedah
Bajet Mengembang (Expansionary Budget) di mana Kerajaan telah meminta Dewan Yang Mulia ini untuk meluluskan penggunaan wang dari Kumpulan Wang Yang Disatukan (Consolidated Fund) berjumlah RM 322.1 bilion.

Walaupun di sana wujudnya dua aliran pemikiran mengenai pro dan cons tentag bajet mengembang ini, saya rasa, untuk berlaku adil kepada Kerajaan yang tiada mandat rakyat ini, tidak sedikit juga para pakar ekonomi yang berpendapat jika sesebuah negara itu sedang dalan proses keluar dari sesuatu krisis atau kemelesetan ekonomi, adalah lebih baik dan prudent negara itu memperkenalkan sebuah bajet yang bersifat bajet mengembang melalui polisi fiskalnya yang sudah tentu bersifat prudent.

2. Bagi sebahagian pakar ekonomi, polisi bajet sebegitu adalah lebih baik bagi merangsang dan menggiatkan lagi aktiviti2 ekonomi (to stimulate and jumpstart) melalui perbelanjaan Kerajaan @ government spending.

Baca Artikel Penuh