Mereka berasa diri lebih profesional sebenarnya lebih tidak beretika

Oleh NASUHA RAHMAN

Adakah mereka yang merasa diri “profesional” lebih cenderung untuk bertindak secara tidak profesional?

Penyelidikan baharu oleh pasukan dari Universiti Cornell memberi sedikit penerangan tentang hubungan antara seseorang yang menganggap mereka mempamerkan “profesionalisme” dan kecenderungan mereka untuk membengkokkan peraturan bila-bila masa sesuai.

Para saintis menyimpulkan pengurus dan pekerja yang menganggap diri mereka profesional sebenarnya lebih terdedah untuk melakukan konflik kepentingan di tempat kerja.

Dalam istilah yang lebih saintifik, kajian melaporkan perlindungan daripada berat sebelah gagal lebih kerap dalam kalangan ahli tenaga kerja yang mempunyai konsep kendiri peribadi yang tinggi terhadap profesionalisme.

Menurut penyelidik dan pengarang kajian, Sunita Sah, profesor madya pengurusan dan organisasi di Sekolah Pengurusan Siswazah Samuel Curtis Johnson, dalam keluaran universiti, beliau mendapati .bahawa ramai penasihat profesional, seperti penasihat kewangan dan pakar perubatan, mendakwa bahawa ‘profesionalisme’ mereka melindungi mereka daripada rasuah dan pengaruh yang tidak diingini daripada konflik kepentingan; bahawa mereka boleh ‘menguruskan pemikiran otak mereka sendiri.

“Walau bagaimanapun, satu badan penyelidikan sains sosial menunjukkan bahawa kebanyakan perlakuan berat sebelah daripada konflik kepentingan adalah tidak disengajakan dan tersirat, dan tuntutan profesionalisme dan integriti tidak banyak melindungi daripada pengaruh yang tidak diingini.”

Prof. Sah menemu bual 400 pengurus dan bertanya tentang pelbagai senario konflik kepentingan.

Bagi setiap situasi hipotesis, setiap pengurus perlu sama ada menerima atau menolak hadiah berkaitan yang ditawarkan dalam setiap senario.

Selain itu, para peserta juga perlu membayangkan untuk menerima hadiah ini. Kemudian, kumpulan itu perlu mempertimbangkan sama ada hadiah itu akan mempengaruhi mereka mengenai keputusan syarikat pada masa hadapan.

Sebelum memulakan latihan ini, semua peserta telah mengukur tahap profesionalisme mereka.

Pasukan memperolehi keadaan ini dengan mengukur ramalan setiap orang tentang sejauh mana mereka boleh mengutamakan objektiviti berbanding perkara lain dan mengawal sendiri pengaruh yang tidak diingini.

“Selaras dengan ramalan saya, semakin besar rasa profesionalisme pengurus, semakin besar kemungkinan mereka melaporkan bahawa mereka akan menerima hadiah atau habuan daripada orang yang mempunyai agenda yang boleh dipersoalkan atau samar-samar, dan kurang berkemungkinan dipengaruhi oleh hadiah khusus dalam senario,” Prof Sah menulis.

“Keputusan keseluruhan ini menunjukkan bahawa rasa profesionalisme yang tinggi dengan pemahaman yang cetek tentang konsep boleh membawa kepada penerimaan yang lebih besar terhadap konflik dan berpotensi lebih berat sebelah.”

Lebih banyak pengetahuan pendidikan boleh mengawal para pengurus

Pada satu ketika, pengarang kajian menyatakan bahawa “profesionalisme” adalah perkataan yang sangat sinonim dengan bidang penting seperti undang-undang dan perubatan.

Kini, Prof. Sah berkata perkataan itu telah berkembang menjadi konsep menyeluruh yang merujuk kepada cara orang berkelakuan di tempat kerja merentasi pelbagai bidang.

Beliau mencadangkan agar profesionalisme ditakrifkan semula bukan sebagai ciri atau perasaan individu, tetapi sebagai satu set amalan tingkah laku berulang yang boleh diperhatikan yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan menggalakkan hasil demi kepentingan pelanggan dan kebaikan masyarakat,”

Prof Sah menyambung. “Dasar dan peraturan perlu digabungkan dengan model peranan positif yang mencontohi profesionalisme yang mendalam dan menyediakan pendidikan – memupuk nilai pemikiran – bersama-sama dengan peluang untuk mengamalkan – memupuk nilai budi pekerti.”

Kesimpulannya, Prof. Sah berteori konsep profesionalisme yang mendalam suatu hari nanti boleh menjadi topik kajian biasa di sekolah perniagaan di seluruh negara.

“Pengurus boleh komited untuk meneruskan pendidikan dan amalan untuk kekal cekap dan beretika,” katanya menyimpulkan.

“Usaha untuk memajukan perkembangan moral kognitif dan empati seseorang akan membantu dalam memahami batasan dan kesilapan seseorang. Kerendahan hati yang lebih tinggi dan keupayaan untuk menyatakan dan mengakui keraguan berhubung dengan [konflik kepentingan] dan masalah etika lain adalah penting untuk membangunkan dan mengekalkan diri yang beretika.”

Penemuan ini muncul dalam jurnal Academy of Management Perspectives.