Ummah meratap kehilangan permata ilmu Sheikh Yusuf Al Qaradawi

Oleh NASUHA RAHMAN

Ulama umpama bintang bersinar di langit yang memberi arah tunjuk kepada musafir dalam perjalanan mereka ketika kepekatan malam di lautan dan daratan.

Demikanlah perumpamaan bagi menggambarkan betapa menfaatnya ilmu para ulama kepada manusia pada masa mereka dalam kekeliruan mencari jalan kearah destinasi masing-masing.

Dr Yusuf Al Qaradawi adalah satu intitusi dalam mengolah pemikiran Islam kontemporari pada era Syariat Islam diragui kredibelitinya dan kewajarannya dalam kehidupan bernegara dan bersiyasah hari ini. Qaradawi muncul hasil dari dua era yang membentuk gagasan idenya dan olahannya pada realiti yang dihadapi.

Baca Artikel Penuh