Eksploitasi dan pemusnahan kawasan hutan di Mukim Kota Raja, Daerah Petaling membimbangkan

Oleh ARIF ATAN

Sahabat Alam Malaysia (SAM) bimbang apabila didapati dari semasa ke semasa kawasan berhutan di sepanjang kiri dan kanan Laluan B49, Persiaran Mokhtar Dahari, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Selangor (bekas Kompartmen 32, Hutan Simpan Bukit Cherakah dan kawasan berhampiran Tadahan Air Bukit Subang) diteroka dan dimusnahkan atas alasan untuk tujuan pembangunan.

SAM mempersoal justifikasi dan keperluan Pihak Berkuasa Negeri meluluskan kawasan berhutan tersebut untuk tujuan pembangunan sedangkan kawasan tersebut adalah antara kawasan semulajadi yang masih terdapat di Mukim Kota Raja, Daerah Petaling, Selangor.

Walaupun terdapat kawasan berhutan yang diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal (HSK) iaitu Hutan Simpan Bukit Cherakah (HS Bukit Cherakah) di Mukim Kota Raja, Daerah Petaling, Selangor tetapi hutan simpan tersebut telah dimansuhkan sebahagian dari semasa ke semasa atas nama pembangunan.

Baca Artikel Penuh